Zastupitelstvo


Starosta obce:                               Josef Lukavec

Místostarosta obce:                      Monika Gün


Členové zastupitelstva:               Tomáš Albl
                                                                                 
                                                    Marta Čermáková

                                                    Martina Klincová

                                                    Zdeněk Ptáček

                                                    Jan Socha

Kontakt:                                              487 762 490

Datová schránka:                                         bb6an66

Bankovní spojení:                                        3162348329/0800
                                                          pro platby poplatků si kvůli
                                                          identifikaci plateb prosím
                                                          vyžádejte variabilní symbol

Výbory a komise:                                       Výboryakomiseobce.pdf

Organizační řád:                                       
  Organizačnířád.pdf

Jednací řád:                                                
Jadnacířád.pdf