Zastupitelstvo


Starosta obce:                              Josef Lukavec

Místostarosta obce:                     Monika Gün


Členové zastupitelstva:               Tomáš Albl
                                                                                 
                                                    Lívia Grešlová

                                                    Renata Mazáčová

                                                    Luboš Nosek

                                                    Zdeněk Ptáček

Kontakt:                                                  487 762 490

Datová schránka:                                     bb6an66

Bankovní spojení:                                    3162348329/0800
                              pro platby poplatků si kvůli  identifikaci plateb prosím
                              vyžádejte variabilní symbol

Výbory a komise:                                       
VýboryakomiseobceVelkýValtinov.pdf

Organizační řád:                                       
  Organizačnířád.pdf

Jednací řád:                                                
Jadnacířád.pdf